Od wielu lat nasza biblioteka bierze także udział w programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. W roku bieżącym w ramach programu GBP w Krasnem otrzymała kwotę 5500,00 złotych z przeznaczeniem na zakup nowych książek.