GBP w Krasnem od roku 2011 bierze udział w programie: Oranege dla bibliotek” organizowanym przez Fundację Orange. Środki pozyskane przez placówkę wykorzystywane są na pokrycie kosztów dostępu do sieci Internet w bibliotece głównej i Filii w Zielonej.