We wrześniu 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem złożyła wniosek do ogłoszonego przez Instytut Książki programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  w roku 2012.
     Nazwa programu związana jest z  Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego obchodzonym w bieżącym roku jak również z samą postacią pisarza, patrioty, historyka, działacza społecznego i politycznego, którego twórczość wywarła ogromny wpływ na kulturę i literaturę polską.
     Celem programu było podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnienie ich do końca 2014 roku on-line.
Wniosek został oceniony pozytywnie i w związku z tym Biblioteka w Krasnem otrzymała środki finansowe w wysokości 10 tysięcy złotych na zakup 3 zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, ksero, fax) wraz z 3 tonerami do tego urządzenia oraz programu antywirusowego na 3 komputery na okres 3 lat.
     Realizacja programu została zakończona 15 grudnia 2012 roku, a Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem zakupiła sprzęt komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne, które na pewno usprawnią prace związane z komputeryzacją wszystkich czynności bibliotecznych (obsługa czytelników, katalogowanie, skontrum), a użytkownicy będą mogli na lepszym, nowszym sprzęcie korzystać bezpłatnie z dostępu do sieci Internet.
     GBP w Krasnem i jej Filia w Zielonej w chwili obecnej w 95 % wprowadziły do katalogu elektronicznego swoje zbiory, korzystając z aplikacji MAK+. Zbiory biblioteki głównej i filii to ponad 28 tysięcy woluminów. Wprowadzanie do katalogu rozpoczęło się w maju 2011 roku co oznacza jak wiele pracy zostało wykonanej w tym okresie.