Konkursy rozstrzygnięte

W dniu 28 stycznia 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasnem zostały rozstrzygnięte konkursy ogłoszone w 2015 roku: literacki ph.:”... nazwijcie Miłość moim imieniem…” i plastyczny „Mazowieckie pejzaże”.

W konkursie literackim wzięło udział 18 uczestników w 3 grupach wiekowych. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokonała oceny nadesłanych prac i postanowiła przyznać:

  1. Nagrodę główną - Pani Annie Piliszewskiej,
  2. Wyróżnienia otrzymali:
  • w kategorii do lat 12: Zuzanna Mroczek, Gabriela Lajnert i Roksana Piotrowska
  • w kategorii do lat 18: Miłosz Chodkowski, Rafał Zalewski, Gabriel Kubik i Szymon Kowalski.

Do konkursu plastycznego zgłosiło się 50 uczestników, którzy nadesłali 58 prac.
Nagrody indywidualne zostały przyznane w 3 grupach wiekowych:

  1. Do lat 12: I miejsce- Jakub Jedlak; II miejsce- Aleksandra Szczyglak i Patrycja Kuczyńska; III miejsce- Długołęcki Mateusz i Daniel Moczulak; Wyróżnienia- Zuzanna Żmijewska, Michał Milewski.
  2. Do lat 18: I miejsce- Martyna Zawieska; II miejsce- Natalia Grzeszczak i Weronika Nowak; III miejsce- Magdalena Kuklińska i Paulina Kuligowaska; wyróżnienia- Aleksandra Butryn i Maria Augustyniak.
  3. Dorośli: I miejsce- Pani Julita Smolińska.

Podsumowanie konkursów i wręczenie nagród odbędzie się w maju 2016 roku. O dokładnym terminie laureaci oraz wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni.