Biblioteka w Zielonej na dzień 09.05.2013 r. 11816 zkatalogowanych pozycji książkowych.