Biblioteka w Krasnem na dzień 09.05.2013 r. 16287 zkatalogowanych pozycji książkowych.